LF2018

Ook de Staten en Stinzen zijn actief in het jaar LF 2018, Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa. Op deze pagina houden we de programma's zo goed als we kunnen bij. Verifieer steeds de data en tijden op de website van de organisatoren!

Museum Martena: Jan Jansz de Stomme terug in Franeker.

Jan Jansz de Stomme werkte lang in Groningen, maar was afkomstig uit Franeker. Van 10 februari tot en met 13 mei is hij terug in zijn geboortestad. Op donderdag 26 april om 14.30 uur geeft Henk Betten een korte lezing over de doofstomme schilder Jan Janszoon de Stomme in relatie tot andere dove schilders. 

Lees verder

Schijnwerperperiode Vijversburg

In de periode van 7 tot en met 27 mei staat Vijversburg in de schijnwerpers van Staten en Stinzen. In deze periode nodigt Helena Mallinckrodt u uit om een kopje thee met haar te drinken in de salonkamer en geven jonge muzikanten een optreden cadeau aan alle moeders tijdens moederdag.

Lees verder

Theater bij Uniastate (13 en 14 juni)

In Bears, bij Uniastate, wordt op 13 en 14 juni een toneelstuk opgevoerd en met het publiek gediscussieerd: Boerderij in de buurt. Hieraan voorafgaand kunnen de kerk en het poortgebouw worden bezocht met een gids. 

Lees verder

Beetsterzwaag: Culturele Hoofdstraat

In Beetsterzwaag vinden we dit jaar de 'Culturele Hoofdstraat'.  Tot de activiteiten die we kunnen verwachten, behoort eerder aangekondigde tentoonstelling over Tinco Lycklama à Nijeholt: 'Tinco Lycklama, een Friese jonker in de Oriënt’. Op dit moment beraadt de stichting Staten en Stinzen zich op deelname via een presentatie in Lyndenstein.

Lees verder