Tentoonstelling Tinco Lycklama, een Friese jonker in de Oriënt. Verlengd t.m. 23 september


In Beetsterzwaag is de tentoonstelling 'Tinco Lycklama, een Friese jonker in de Oriënt’ te bezichtigen, tot en met 23 september. De locatie is het oude gemeentehuis (het Grietenijhuis), Hoofdstraat 17. Geopend van woensdag tot en met zondag, 11.00 uur tot 17.00 uur.
Tot 23 september zal het elke woensdag tot en met zondag om 14 uur mogelijk zijn mee te lopen met een Tinco-rondleiding door het dorp (tot 15 uur; prijs € 8,00 inclusief de Tinco-tentoonstelling.

Tinco Lycklama à Nijeholt werd geboren in het Lycklamahûs en werd later eigenaar van het Eysingahuis, beide vlakbij de tentoonstelling, in de Hoofdstraat. Voor andere onderdelen van Beetsterzwaag, Culturele Hoofdstraat: zie een ander item op deze pagina.

meer informatie »