Dekema State: Dekema-lezing


-Op donderdag 22 november vindt weer de Dekema-lezing plaats in de kerk van Jelsum. De spreker is Johan de Haan. De aankondiging:

Gedroomd verleden

‘Erfgoed en cultuur’, zo zei de Koning in de Troonrede, ’laten ons zien waar we vandaan komen, houden ons een spiegel voor in het heden en zijn zo van grote betekenis voor de toekomst van ons land’. Daarmee verwoordde het kabinet een gedachte die al minstens anderhalve eeuw oud is: erfgoed laat ons zien wie ‘we’ zijn. Maar erfgoed, zeker als het om gebouwen gaat, verandert voortdurend. Als het al niet wordt gesloopt, verandert het gebruik, wordt het aangepast, gerenoveerd, gerestaureerd, etcetera. De spiegel die we ons zelf voorhouden, ondergaat dus telkens gedaanteverwisselingen. En zo kunnen dus ook onze opvattingen veranderen over ‘waar’ we vandaan komen, over onze veronderstelde identiteit en wat we daarvan belangrijk vinden.

Dekema state als levend erfgoed

De wijze waarop Dekema State de afgelopen eeuw is bewoond en gebruikt, laat dit alles op perfecte wijze zien. De ontwikkeling van buitenplaats naar huismuseum vond niet als vanzelf plaats. Door alle veranderingen in gebruik en eigendom is Dekema echter bij uitstek als ‘levend erfgoed’ te beschouwen: in zijn lange geschiedenis weerspiegelde het huis verschillende opvattingen over wat de moeite van het gebruiken, behouden en tonen waard is. Door een beschouwing van de gedaanteverandering van met name het interieur van de state in de afgelopen eeuw beoogt de spreker de veranderende denkbeelden over erfgoed in de afgelopen eeuw te illustreren.

Aanvang: 19.30 uur, kerk Jelsum Toegang: vrijwillige bijdrage Aanmelden: via e-mail info@dekemastate.nl of telefoon 058 - 257 00 20

meer informatie »