Vijversburg: nominatie voor Abe Bonnema-prijs


Vijversburg behoorde tot de genomineerde ontwerpen voor de Abe Bonnema-prijs 2018, een prijs voor jonge architecten. Uit de vijf genomineeerde ontwerpen koos de jury het Huis aan het Meer van Jan Nauta als winnaar. Dit huis staat toevallig ook in Friesland, namelijk in Oudega (SWF).

Het juryrapport over Vijversburg:

PROJECT Uitbreiding Park Vijversburg, Tytsjerk ARCHITECT Marieke Kums, STUDIO MAKS i.s.m. Junya Ishigami & Associates

Beoordeling jury De jury noemt de uitbreiding van Park Vijversburg in vrijwel alle opzichten uitzonderlijk. Het glazen paviljoen getuigt van een on-Nederlandse aanpak. Waar wij gewend zijn aan het plaatsen van objecten in de ruimte op basis van een nauw omschreven programma, is het glazen paviljoen veel meer een poging om het landschap op een poëtische wijze te herschrijven. De interventie gaat nadrukkelijk een romantische relatie aan met het landschap, door er ondergeschikt aan te zijn en soms volledig op te lossen als zijnde landschappelijke ervaring. De jury vraagt zich af wat de opdrachtgever heeft besteld en waar we naar kijken. Is het een kunstwerk, een landschappelijk element of is het toch een gebouw, maar dan in een categorie waarbij een ongekend repertoire uit het ontwerpregister wordt aangeboord? De jury heeft grote waardering voor de moed van de architecten om een kolom-loze, uitsluitend door dragend glas omhulde ruimte te scheppen. In technische zin is het een razend knap ontwerp en roept het innovatieve karakter grote bewondering op. Marieke Kums heeft als jonge architect een uitzonderlijke prestatie geleverd door voor elk vraagstuk bij de uitvoering adequate expertise in te schakelen en een passende oplossing te vinden. Wie met een kritische blik naar het ensemble kijkt kan vanzelfsprekend enkele vraagtekens plaatsen, bijvoorbeeld bij de wijze waarop met de rijksmonumentale villa is omgegaan en hoe het glazen paviljoen daarmee verbonden is. De jury is echter van oordeel dat hier letterlijk om een ontwerp in de ‘buitencategorie’ gaat. De uitbreiding van Park Vijversburg is een verrijking van het Nederlandse architectuurlandschap en alleen daarom al prijzenswaardig.

meer informatie »