situatie 26 aug 2021. Foto PN

 

Harstastate:Hendrick de Keyser publiceert plannen


In het ledenblad (Bericht aan de leden, september 2021) van Hendrick de Keyser is een volle pagina gewijd aan Harstastate. In het huis wordt de achttiende-eeuwse zaal-kamer gescheiden van de rest van het huis. In dat overige gedeelte komt een huurder te wonen. De restauratie van het huis beoogt waar mogelijk de situatie te herstellen van halverwege de 19e eeuw. Uiteraard is dat verre van de oorspronkelijke staat, maar wellicht verdwijnen er toch enkele moderniseringen. Zie ook de pagina Harstastate op deze website.

Zeer belangrijk is natuurlijk de stinzenfloratuin. Een club van zo’n tien tuinvrijwilligers is hiermee druk bezig, onder regie van deskundige Heilien Tonckens. Er groeien stinzenplanten als blauwe anemoon, Haarlems klokkenspel en aronskelk. Ook andere beplanting is soms al oud: beuken, seringen en een walnotenboom.

De eerste uitdaging vormde een tuinhuisje, dat verstopt zat onder een deken van klimop. Paden zijn tevoorschijn geschoffeld. De vrijwilligers zijn blij dat het nieuwe Bezoekerscentrum Hegebeintum hen gebruik laat maken van faciliteiten als de toiletten en kantine. Immers, de state is nu in renovatie, en daar kun je nu niet terecht. HdK meldt overigens ook in gesprek te zijn met het nieuwe bezoekerscentrum Hegebeintum, in verband met de openstelling van het pand, te zijner tijd.