Beelden achter Lycklamahûs. Foto Peter Nieuwenhuijsen

 

Wandelen bij staten en stinzen: Fryslân Midden en Zuid


De staten en stinzen bieden ruimte. Bijvoorbeeld in Beetsterzwaag, achter en tegenover het Lycklamahûs, in de overtuin van Lyndenstein en in het vele groen bij Harinxmastate en Lauswolt in de buurt Net zoiets voor Oranjewoud, bijvoorbeeld de overtuin van het huis Oranjewoud, maar natuurlijk ook de rest van het Parklandschap. Van It Fryske Gea de Jongemastate (Raerd), en in Joure het park Heremastate. Tot slot ook het groen rond Epemastate (Ysbrechtum).