Beelden Groot Terherne op expositie Fryske skatten yn it grien, Tresoar, 2020

 

Tresoar: Fryske skatten yn it grien. Expositie over stinzenflora en states


In Tresoar is de tentoonstelling 'Fryske skatten yn it grien. Expositie over stinzenflora en states' te zien.

Waar komt de stinzenflora vandaan? En waar kwam het idee vandaan om in Friesland lusthoven te bouwen? Welke soorten stinzenplanten zijn er? Een bezoek aan de tentoonstelling geeft antwoord op deze en andere vragen. De tentoonstelling is van 2020 tot 2024 te bekijken in Tresoar en is een samenwerking tussen It Fryske Gea, Stichting Martenastate en Tresoar. Fryske skatten yn it grien vormt de basis voor een serie lezingen en deeltentoonstellingen rondom het thema states en stinzenflora.

Wie de tentoonstelling wil bezoeken, hoeft niet te reserveren. Wie daarvóór of daarna in de studiezaal wil plaatsnemen, moet op de website van Tresoar een reserveringsformulier invullen.

meer informatie »