Uitgesteld geluk: 3 juli Beetsterzwaag, 9 juli Dekemastate


Onder de titel Uitgesteld geluk is alle honderd dagen van cultureel programma Arcadia een nieuw verhaal te beluisteren. Acht maal in de tuin of het park van een van de staten, stinzen en buitenplaatsen.

3 juli, Beetsterzwaag (Tropische Kas, Overtuin Lycklamahûs). Sjoukje Jager vertelt Weerzien van Jinke Reitsma.

9 juli, Jelsum, Dekemastate. Anna Raadsveld vertelt Wandelende beesten van Lotte Duindorp.

21 juli, Oranjewoud, Klein Jagtlust, Anna Raadsveld vertelt Liefste van Saskia de Coster.

28 juli, Hegebeintum, Harstastate. Suzanne van Zwam vertelt De boosaadige coyote van Jiwen

4 aug. Oudwoude, Allemastate. Een nader bekend te maken verteller vertelt Losit van Pajtim Statovci

14 aug. Franeker, Martenatuin. Ate de Jong vertelt En toen? van Thomas Verbogt.