Zonnewijzer Vijversburg

 

Wiebe Adema Symposium (voltekend)


19 november: De Stichting Dekema State en de stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen & Landgoederen (sKBL) organiseren het Wiebe Adema Symposium – Van leven op de edele state naar visies op landschap en erfgoed. Het symposium vindt plaats op vrijdag 19 november 2021 van 10:00 uur – 16:30 uur. De locatie is de Campus Fryslân in Leeuwarden.

Achtergrond en Vooruitblik Programma:

De aanleiding voor dit dagsymposium is de boekpublicatie Dekema State Jelsum – Biografie van een landgoed in juli 2020. De auteurs Yme Kuiper en Sjoerd Cuperus schreven deze landgoedbiografie die vele facetten behandelt van het leven zoals dat zich eeuwenlang op deze ‘edele state’ in Friesland heeft afgespeeld. De studie omspant ook een rijke geschiedenis van een state die model staat voor vele andere in het vroegmoderne Friesland. In zijn recente geschiedenis laat het zowel veranderingen op het vlak van erfgoed- als landschapsbeheer zien. Tijdens deze studiedag komt in acht beknopte presentaties een scala aan thema’s voorbij dat verleden, heden en toekomst van dit monumentale erfgoed helder belicht. Sprekers zijn Piet Bakker (Universiteit van Amsterdam), Lenneke Berkhout (sKBL), Eline van den Berg (Keramiekmuseum Princessehof), René Dessing (stichting Erfgoed Landfort, Megchelen), Yme Kuiper (RU Groningen), Willemieke Ottens (RU Groningen), Meindert Schroor (Waddenacademie) en Sanny de Zoete (Dutch Design Damast Delft). Dagvoorzitter is Geart de Vries (oud-directeur Historisch Centrum Leeuwarden). Het symposium draagt de naam vaan de zeer recent overleden erfgoed-ijveraar mr. Wiebe Adema.

LOCATIE: Campus Fryslân Leeuwarden

AANVANG: 10:00 uur EINDE PROGRAMMA: 16:30 uur

BORREL FRIES MUSEUM: 16:30 uur – 18:30 uur

DEELNAMEKOSTEN: € 25,- p.p. (incl. koffie/thee, lunch en borrel) AANMELDEN: Digitaal aanmelden kan vanaf 1 september 2021 bij sKBL.

ORGANISATIE: Stichting Dekema State in samenwerking met sKBL Rekening houdend met de actuele ontwikkelingen rondom coronapandemie kan dit symposium mogelijk naar een digitale vorm worden omgezet. Bij een minder waarschijnlijke omstandigheid kan voor een nieuwe datum gekozen worden.