Routes

Lycklamahûs, parkzijde.

Wandelen in Beetsterzwaag

1. Heen en weer door Beetsterzwaag 2. Even doorgemarcheerd naar It Fryske Gea 3. Tot slot verwijzen we naar een aantrekkelijke (bos)route op een andere website.

Lees verder

De grote ronde van Leeuwarden

Een fietsroute in en rondom Leeuwarden, gebruik makend van het fietsroutenetwerk en de knooppunten daarvan, grotendeels behorend tot het netwerk Midden-Fryslân. De complete ronde beslaat zo'n 60 km. Uiteraard is dit meer dan een dagtocht als men de staten ook wil bezoeken! Het spreekt vanzelf dat de route ook in kleinere stukken kan worden opgedeeld.

Lees verder

Fietsen in Heerenveen en Oranjewoud

Vanaf station Heerenveen fietsen we zo'n tien kilometer en komen langs (ten minste) acht monumentale gebouwen. Gewoonlijk is slechts één ervan, Oenemastate, te bezoeken. In Oenemastate is in een zijkamer een beschilderd plafond te bekijken.

Lees verder

Jelsumer Binnenpaed (Leeuwarden-Stiens)

Stichting Staten en Stinzen ijverde drie jaar lang voor plaatsing van een paneel bij het opgeknapte kerkepad Leeuwarden-Stiens, het Jelsumer Binnenpaed, met informatie over de geschiedenis van het pad, de aanliggende state en de stinzenflora. Op 6 februari 2009 kon het lint worden doorgeknipt.

Lees verder