Wandeling bij Wijnaldum


Foto Peter Nieuwenhuijsen

Behalve Roptastate in Wijnaldum is ook de poort van Liauckemastate erin opgenomen en kunt u De Hege Wier zien liggen.

[Het onderstaande is overgenomen uit de Leeuwarder Courant van 14 april 2012]

Start- en eindpunt: dorpshuis De Bijekoer in Wijnaldum. (10 km)

Vanaf het P-terrein richting kerk Wijnaldum en dan rechtsom. Rechtsaf Tsjerkepaad op, aan het eind links.

Bij driesprong linksaf en na 200 meter rechtdoor (Fiskerspaad). IJsbaan links laten liggen, langs Seisbierrumervaart. Na twee woningen aan rechterhand rechtsaf, betonpad. Aan het eind over houten bruggetje pad op door landerijen.

Einde pad: doorgaande weg oversteken en rechtsaf over fietspad, richting Pietersbierum. Na ca. 1250 meter linksaf, parkeerterrein over, linksaf klein stukje Hoarpaad, rechtsaf Jelikker.

Aan het eind rechtsaf: Hoarnestreek. Bij viersprong eerst even naar rechts en de poort van Liauckemastate bewonderen. Denk aan het rijke verleden van de state! Ook de Hege Wier is hier te zien. Dan terug naar de viersprong en nu de Frousleane op, naar de dijk.

Bij de Sédyk linksaf: over of langs de dijk richting Harlingen tot Roptasyl; hier linksaf: Sylsleane. Er volgt een T-splitsing, waar Roptastate vlakbij gelegen is. Bewonderen. Nu rechtsaf (Hoarnestreek weer) en eerste links (Siverdaleane). Autoweg rechtdoor oversteken.

Over deze Wynamerdyk terug naar Wijnaldum. Via de Buorren terug naar de kerk en terug naar dorpshuis De Bijekoer.

[Aantekening Staten en Stinzen: Roptastate ligt met de achterzijde naar de weg gekeerd. 'Bewonderen' kan alleen op het erf, met toestemming.]

Downloads

printbare routebeschrijving

Afbeeldingen