Foto: Peter Nieuwenhuijsen

Bongastins Not open to the public

Residence with cellars underneath the 15th-century stone house

Dit grote pand aan de Stationsweg te Holwerd staat op de plaats van een middeleeuwse stins. De kelders van deze stins zijn bewaard gebleven en bevinden zich onder het 'voorhuis'.

De familie die deze stins bewoond heeft, droeg als familienamen Buwinga, Bonga en Bunga. Eén van hen, Johan Bonga, behoorde tot de edelen die partij kozen tegen Spanje. Hij streed, onder Lodewijk en Adolf van Nassau, maar met eigen soldaten, mee in de slag bij Heiligerlee (1568), de eerste succesvolle actie tijdens de Nederlandse opstand (pn, op basis van stinseninfriesland.nl)