Nieuws en agenda

Wij zenden u graag onze digitale Nieuwsbrief toe. Meld u aan; er vloeien geen verplichtingen uit voort.

Aardig boekje van Arnold Zebel en Wim Hoogendam

Dekema State: Expositie over fruitteelt. Nieuw, zeer omvangrijk boek.

Dekema State is te bezoeken binnen bepaalde beperkingen. Op woensdag, donderdag, zaterdag en zondagmiddagen van 13-17 uur gaan terras en museum weer open. Voor het museum moet gereserveerd worden (zie de website) Vanaf half september t/m eind oktober kunt u alleen de weekenden een bezoek brengen. Buiten deze openstellingstijden is de tuin wel te bezoeken wanneer de hekken open staan (dus onregelmatig). 

De tentoonstelling van dit jaar gaat over fruit: 'Ooft uyt warmoezerij'. Lees verder!

Bij de entree is de nieuwe (29 juli) "Biografie van een landgoed" door Yme Kuiper en Sjoerd Cuperus, te koop (€ 49,95). Lees verder voor een uitgebreid bericht hierover.

Lees verder
Landgoed Oranjewoud door Reinder Homan. Afb. website Reinder Homan

Schierstins: eerste tuinconcert ooit

Eerste tuinconcert ooit bij Schierstins. Datum: zondag 30 aug. 2020 De Moldavische bayan-virtuoos Oleg Fatejev (Russische accordeon, zang) treedt op. Aanvang: 16.00 uur

De huidige wisselexpoositie is getiteld 'Friesland aan het water' en omvat tientallen schilderijen van meest Friese 20e-eeuwers. 

In de Schierstins zij nieuwe fiets- en wandelroutes beschikbaar.

 

Lees verder

Jousmastate

Het bestuur van de stichting Jousmatate is vernieuwd. Dit ten behoeve van de instandhouding van de begraafplaats op de plek van de vroegere state, te Wirdum (gem. Leeuwarden)

Lees verder
Park achter Staniaistate. Foto Peter Nieuwenhuijsen

Wandelen bij staten en stinzen: Fryslân Noord

De staten en stinzen bieden ruimte. Vijversburg (Tytsjerk) (zie elders op deze pagina), Staniastate (Oentsjerk), Martenastate (Koarnjum). Dekema State (Jelsum), tuin Museum Martena (Franeker). De tuin van het Poptaslot, Marsum is open, behalve op zondag. De Schierstins (Feanwâlden) is open, zodat eromheen lopen mogelijk is, net als om Rinsmastate (Driezum).

Lees verder
Beelden achter Lycklamahûs. Foto Peter Nieuwenhuijsen

Wandelen bij staten en stinzen: Fryslân Midden en Zuid

De staten en stinzen bieden ruimte. Bijvoorbeeld in Beetsterzwaag, achter en tegenover het Lycklamahûs, in de overtuin van Lyndenstein en in het vele groen bij Harinxmastate en Lauswolt.  Net zoiets voor Oranjewoud, bijvoorbeeld de overtuin van het huis Oranjewoud,  maar natuurlijk ook de rest van het Parklandschap. Van It Fryske Gea de Jongemastate (Raerd), en in Joure het park Heremastate. Tot slot ook het groen rond Epemastate (Ysbrechtum). 

Lees verder
Foto Bert Prins

Poptaslot: gesloten, maar tuin open

Heringastate (het Poptaslot) blijft dit seizoen gesloten. Erg jammer, maar de tuin is wel open en daar is meer te beleven dan je denkt. Op Facebook (pagina Poptaslot Marsum) heeft de beheerder een opmerkelijke verzameling foto's van de tuin geplaatst. 

Lees verder
Foto: Museum Martena

Museum Martena houdt Gosse Koopmans aan de muur. Ontdekking in zaal.

Uit onderzoek in de grote zaal zijn interessante bevindingen naar voren gekomen, die wellicht tot een ingreep leiden. Lees verder.

De tentoonstelling De Binnen- en Buitenwereld van Gosse Koopmans bliijft de rest van dit jaar. De wandvullende panorama's die tijdens deze tentoonstelling te zien zijn, zijn geïnspireerd door Koopmans' eigen omgeving. 

Lees verder
Eetzaal met gereconstrueerde schilderingen

Ook het Eysingahuis is weer open

Het huis is heropend. De openingstijden zijn

Woensdag tot en met zaterdag 10.00 tot 16.00 uur
Zondag 12.00 tot 16.00 uur

Tickets via de website van Museumhuizen.

Het huis zal meedoen met de Open Monumentendag op 12 september. Ook hiervoor zal men zich moeten aanmelden via de website. 

In het Eysingahuis is regelmatig woonruimte te huur. Op dit moment drie appartementen. Verder een grote bedrijfsruimte. 

Lees verder

Monumentensubsidie

In september kunnen bij de provincie Fryslân subsidie-aanvragen worden gedaan voor rijks- en gemeentelijke monumenten en andere karakteristieke gebouwen. 

Lees verder