Nieuws en agenda

Wij zenden u graag onze digitale Nieuwsbrief toe. Meld u aan; er vloeien geen verplichtingen uit voort.

Reeks Bûtenpleats op Omrop Fryslân

Op Omrop Fryslân is op 26 oktober begonnen met een reeks korte films rond de staten, stinzen en buitenplaatsen: De Bûtenpleats. De reeks is vervaardigd door Moon Productions en door onze stichting ondersteund.

Lees verder
Eetzaal met gereconstrueerde schilderingen

Eysingahuis: eetkamer op youtube

Openingstijden:

Woensdag tot en met zaterdag 10.00 tot 16.00 uur
Zondag 12.00 tot 16.00 uur

Tickets via de website van Museumhuizen.

De eetkamer op youtube (lees verder)

In het Eysingahuis is regelmatig woonruimte te huur. Op dit moment drie appartementen. Verder een grote bedrijfsruimte. 

Lees verder

Boek Stinzen en staten: tweede herziene druk

De tweede druk van ons boek Stinzen, staten en buitenplaatsen in Friesland is verschenen. Lees verder voor een toelichting op de nieuwe elementen in deze herdruk. 

Behalve bij de stichting (via deze website) en de boekhandel is het boek ook te koop in het Huis Van Eysinga, dat op 12 september (Monumentendag) geopend is. 

Lees verder
Keramiek in tuin, Klara Kristalova

Princessehof: Human after all

Human after all is de nieuwe, grote tentoonstelling, die een jaar zal blijven (foto)

Boven is een expositie ingericht van (meest recent) werk van Babs Haenen. Deze gerenommeerde keramiste (Amsterdam, 1948) ontvangt dit jaar de Van Achterberghprijs. Ter gelegenheid van deze onderscheiding toont het Princessehof tot en met 3 januari 2021 een selectie van haar werken (foto).Keramiekworkshops op 18 oktober en 1 november

 

 

Lees verder
Foto Peter Nieuwenhuijsen

Voormeer gaat weer muziek maken

Voormeer Klassiek verrast met een nieuwe serie concerten, waarin pianist / componist Johan Bijhold centraal staat. Behalve op Voormeer vinden de concerten plaats in de kerk van Haskerhorne. De reeks is al dadelijk van start gegaan op 4 oktober. De volgende concerten zijn op 8 en 15 november. 

Lees verder
Zeer bescheiden feestelijke uitreiking van de hoofdprijs op Boschoord

Uitslag prijsvraag; zeer bescheiden uitreiking op 16 oktober

Via onze Nieuwsbrief heeft onze stichting bekendgemaakt wie de winnaars zijn geworden van de prijzen die ter beschikking waren gesteld voor de zomerprijsvraag die door ons en de NDC-mediagroep was uitgeschreven en bekendgemaakt via de gratis weekbladen in de provincie.

De uitreiking van de hoofdprijs vond vrijdag 16 oktober in het huis Boschoord plaats en moest vanwege de coronamaatregelen zeer bescheiden worden gevierd.

Lees verder
De "aanraakkamer". Foto: Museum Martena

Museum Martena wint RAAK Stimuleringsprijs

Uw stem heeft geholpen: Museum Martena heeft de RAAK-Stimuleringsprijs gewonnen.

Was in de tuinkamer al alles aanraakbaar, nu heeft het museum met een nieuw project voor slechtzienden deze prijs in de wacht gesleept. 

De tentoonstelling De Binnen- en Buitenwereld van Gosse Koopmans bliijft de rest van dit jaar. De wandvullende panorama's die tijdens deze tentoonstelling te zien zijn, zijn geïnspireerd door Koopmans' eigen omgeving. 

Lees verder
Foto Dekemastate

Dekema State: gesloten, tuin open

Dekema State is de rest van het seizoen niet meer te bezoeken. De tuin is vrij toegankelijk wanneer de hekken open staan. Van dinsdag t/m vrijdag is dat tussen 9 en 17 uur, op zaterdag zondag en maandag van 13-17 uur (of eventueel eerder)....

De Dekema-lezing van 26 november gaat ook niet door, het bestuur van de Vrienden en Vriendinnen beraadt zich nog op een eventueel alternatief.


 

Lees verder

Jousmastate

Op het terrein van de voormalige state Juwsma, Jwsma of Jousma te Wirdum is in 1828 een lid van de familie Van Eysinga begraven en tussen dat jaar en 1938 volgden nog een dozijn aanverwanten. Deze Eysinga-begraafplaats bestaat nog. In 1983 heeft er voor het laatst een restauratie plaatsgehad en op dit ogenblik is opnieuw aandacht nodig voor de staat waarin het eiland verkeert waarop de begraafplaats gelegen is. 

Lees verder
"Kent" wordt geïllustreerd met een soortgelijke foto van Vijversburg

Op wereldreis in Fryslân

De toeristische website Eropuit in Friesland heeft een wereldreis uitgestippeld die geheel binnen de grenzen van de provincie blijft. Dat lukt onder meer door het graafschap Kent (Engeland) te laten vertegenwoordigen door een selectie van staten en  stinzen. Een heel leuk idee, mooi uitgewerkt ook. 

 Afgebeeld is Staniastate (foto) met helaas één mnpuntje: als locatie staat "Oenkerk" aangegeven, iets waar diverse misverstanden achter schuilgaan. 

www.eropuitinfriesland.nl/nl/ontdekken/noardlike-fryske-walden/staten-en-stinzen

 

Lees verder

Cultureel erfgoed op It Fryske Boerehiem

Onder deze titel verschijnt op 10 oktober een boek van de Boerderijenstichting, van de hand van Rudolf Wielinga en Wiebe Hoekstra. Menige boerderij is gebouwd op de plek van een vroegere state en heeft objecten bewaard die nog uit die tijd dateren. Denk alleen al aan de 'stinspoorten'.

Lees verder
Park achter Staniaistate. Foto Peter Nieuwenhuijsen

Wandelen bij staten en stinzen: Fryslân Noord

De staten en stinzen bieden ruimte. Vijversburg (Tytsjerk) (zie elders op deze pagina), Staniastate (Oentsjerk), Martenastate (Koarnjum). Dekema State (Jelsum), tuin Museum Martena (Franeker). De tuin van het Poptaslot, Marsum is open, behalve op zondag. De Schierstins (Feanwâlden) is open, zodat eromheen lopen mogelijk is, net als om Rinsmastate (Driezum).

Lees verder
Beelden achter Lycklamahûs. Foto Peter Nieuwenhuijsen

Wandelen bij staten en stinzen: Fryslân Midden en Zuid

De staten en stinzen bieden ruimte. Bijvoorbeeld in Beetsterzwaag, achter en tegenover het Lycklamahûs, in de overtuin van Lyndenstein en in het vele groen bij Harinxmastate en Lauswolt.  Net zoiets voor Oranjewoud, bijvoorbeeld de overtuin van het huis Oranjewoud,  maar natuurlijk ook de rest van het Parklandschap. Van It Fryske Gea de Jongemastate (Raerd), en in Joure het park Heremastate. Tot slot ook het groen rond Epemastate (Ysbrechtum). 

Lees verder
Foto Bert Prins

Poptaslot: gesloten, maar tuin open

Heringastate (het Poptaslot) blijft dit seizoen gesloten. Erg jammer, maar de tuin is wel open en daar is meer te beleven dan je denkt. Op Facebook (pagina Poptaslot Marsum) heeft de beheerder een opmerkelijke verzameling foto's van de tuin geplaatst. 

Lees verder