Sytzamahuis

Statig landhuis uit 1809, direct tegenover de kerk. Nu Grand Café.

Heremastate Joure

Voormalige state. Het park is er nog en één zaal.

Harstastate

State met grote tuin en bijgebouwen, van vóór 1511. In de 18e eeuw een groot adellijk huis. B&B in ...

Tuinen en parken

Veel staten (en ook de Schierstins) worden omringd door een park of tuin. Van cultureel en historisch belang is steeds ...

Lunia

19e-eeuws landhuis, nu hotel-restaurant.

Nieuwe datum Contactavond Staten en Stinzen

De datum van de contactavond van de stichting Staten en Stinzen is gewijzigd. Al maanden geleden werd aangekondigd dat het 29 november zou worden, maar helaas heeft het bestuur dit moeten veranderen. De nieuwe datum is 31 januari 2024. De gastspreker blijft dr. Johan de Haan. Een voorlopige, globale samenvatting vindt u als u Lees verder aanklikt. 

De contactavond is voor genodigden, onder wie de donateurs. Iedereen kan donateur worden. (Aanmeldformulier rechts. Smartphone: scrollen op deze pagina.)

Lees verder

Word ook donateur

De stichting is afhankelijk van incidentele subsidies en giften. U kunt donateur worden (à min. € 15,00 p.j.) door u aan te melden voor de nieuwsbrief en daarbij te kiezen voor ‘ik word ook donateur’.

Aanmelden


Over onze stichting

De stichting Staten en Stinzen wil bekendheid geven aan de staten en de stins, maar ook aan hun opvolgers in latere eeuwen, de buitenplaatsen met het omringende groen. Deze website zal onder meer duidelijk maken dat deze gebouwen heden ten dage zeer diverse doelen dienen. Voor zover ze een publieke functie hebben, zal hier aandacht worden geschonken aan openingstijden en speciale gebeurtenissen.

Lees meer