Jongemastate

Poort (1603) van voormalige state, met park (stinzenflora) waarin de contouren van de state.

Huis Van Eysinga

Laat 18e-eeuws woonhuis op ouder souterrain. Museumhuis.

Oenemastate

In oorsprong 16e-eeuwse state, met 19e-eeuwse neo-renaissance gevel. Beschilderd plafond (17e eeuw). Hotel en Grandcafé.

Staniastate

19e-eeuws landhuis, voortzetting van 16e-eeuwse state. Groot park (Roodbaard). Brasserie, B&B.

Camminghastins

Voortzetting van twee huizen uit de 15e, resp. 16e eeuw, nu o.a. bakkerij/konditorei.

Foto Marie-Hélène de Vrij

Dekema State: tuin open

In de komende maanden is de tuin geopend, maar blijft de state dicht tot volgend seizoen. De koffiehoek is naar binnen in het entreegebouw verplaatst en niet beschikbaar op maandag, maar wel op andere dagen van de week. 

Lees verder

Word ook donateur

De stichting is afhankelijk van incidentele subsidies en giften. U kunt donateur worden (à min. € 15,00 p.j.) door u aan te melden voor de nieuwsbrief en daarbij te kiezen voor ‘ik word ook donateur’.

Aanmelden


Over onze stichting

De stichting Staten en Stinzen wil bekendheid geven aan de staten en de stins, maar ook aan hun opvolgers in latere eeuwen, de buitenplaatsen met het omringende groen. Deze website zal onder meer duidelijk maken dat deze gebouwen heden ten dage zeer diverse doelen dienen. Voor zover ze een publieke functie hebben, zal hier aandacht worden geschonken aan openingstijden en speciale gebeurtenissen.

Lees meer