Martenahuis, Museum Martena

Stadsstins uit 1506. Nu Museum Martena: veel authentieke bouwonderdelen. Flinke achtertuin met stinzenflora.

Heringastate (Poptaslot)

Oorspronkelijk 15e-eeuwse state, sinds 1712 beheerd in de toenmalige staat. 17e-eeuwse poort. Omgracht en met tuin. Te bezichtigen.

Dekema State

In oorsprong 15e-eeuwse state met museale inrichting en zeer fraaie tuinen. Te bezichtigen.

Oostenburg

Oorspronkelijk 18e-eeuwse buitenplaats, in 1837 afgebroken en toen ook min of meer herbouwd. Kollumer Museum 'Mr Andreae'

Landgoed Oranjewoud door Reinder Homan. Afb. website Reinder Homan

Schierstins: 26 sept Theun de Vriesmarkt. Voorts: foto-expositie Rob Blanken

Zaterdag 26 september is er weer de Theun de Vriesboekenmarkt rondom de Schierstins. Behalve de boekenmarkt, taxaties en 'kunst en kitsch' zijn er ook verhalen. Nieuw is dat deze keer meesterverteller Douwe Kootstra het verhaal 'Jufferstate' van Theun de Vries tot leven brengt. Het verhaal gaat over de 'juffer'  van de Schierstins.

De foto's van Rob Blanken waren onlangs genomineerd voor Nederlands grootste natuurfotowedstrijd: de Wereldnatuurfonds Frans Lanting Photo Award. Ze hebben niet gewonnen, maar drie foto’s van hem kwamen wel in het jaarboek van het Wereldnatuurfonds terecht. Tot en met zaterdag 24 oktober worden ze geëxposeerd in de Schierstins. Dinsdags t.m. zondags van 13.30-17.00 uur is het cultureel en historisch centrum open. De rijksoverheid heeft de musea verplicht om te reserveren en dat geldt ook voor De Schierstins (info@schierstins.nl; tel. 0511-472937).

 

Lees verder

Boek Stinzen en staten: tweede herziene druk

De tweede druk van ons boek Stinzen, staten en buitenplaatsen in Friesland is verschenen. Lees verder voor een toelichting op de nieuwe elementen in deze herdruk. 

Behalve bij de stichting (via deze website) en de boekhandel is het boek ook te koop in het Huis Van Eysinga, dat op 12 september (Monumentendag) geopend is. 

Lees verder
Opening Botniastins, kort college Rolf Bremmer

Klein Botnia: Ná Corona

Klein Botnia: de Academie van Franeker gaat ook in september en oktober haar activiteiten verplaatsen naar de Martinikerk.

Reeks: 

Overheidsbeleid na Corona (volgende college: 30 september)

 

Lees verder
Foto: Museum Martena

Museum Martena finalist RAAK Stimuleringsprijs

Was in de tuinkamer al alles aanraakbaar, nu dinght het museum met een nieuw project voor slechtzienden ook nog mee naar een prijs van Raak! Hiervoor moeten wel stemmen worden binnengehaald. Het museum heeft er veel baat bij als er zo veel mogelijk mensen hun stem uitbrengen na lezing van het overtuigende verhaal. Lees dus verder [of ga direct naar www.raakstimuleringsprijs.nl  ]

De tentoonstelling De Binnen- en Buitenwereld van Gosse Koopmans bliijft de rest van dit jaar. De wandvullende panorama's die tijdens deze tentoonstelling te zien zijn, zijn geïnspireerd door Koopmans' eigen omgeving. 

Lees verder

Word ook donateur

De stichting is afhankelijk van incidentele subsidies en giften. U kunt donateur worden (à min. € 15,00 p.j.) door u aan te melden voor de nieuwsbrief en daarbij te kiezen voor ‘ik word ook donateur’.

Aanmelden


Over onze stichting

De stichting Staten en Stinzen wil bekendheid geven aan de staten en de stins, maar ook aan hun opvolgers in latere eeuwen, de buitenplaatsen met het omringende groen. Deze website zal onder meer duidelijk maken dat deze gebouwen heden ten dage zeer diverse doelen dienen. Voor zover ze een publieke functie hebben, zal hier aandacht worden geschonken aan openingstijden en speciale gebeurtenissen.

Lees meer