Martenastate

Landschapspark, toegankelijk voor publiek, met stinzenflora; hoorde bij 15e-eeuwse state; nu gebouw uit 1899.

Heringastate (Poptaslot)

Oorspronkelijk 15e-eeuwse state, sinds 1712 beheerd in de toenmalige staat. 17e-eeuwse poort. Omgracht en met tuin. Te bezichtigen.

Stadhouderlijk hof

Van 1587 tot 1747 residentie van de stadhouders, in 1709 tot één geheel verbouwd en in 1880 nogmaals gewijzigd. Binnen ...

Dekema State

In oorsprong 15e-eeuwse state met museale inrichting en zeer fraaie tuinen. Te bezichtigen.

Schelte Hessel Roorda van Eysinga

Eysingahuis: 15 oktober coole kidsnacht

Vrijdagavond 15 oktober is het Coole Kidsnacht. In het Eysingahuis betekent dit dat de jeugd er een speurtocht door het huis kan maken. 

Op 27 oktober, om 11 uur, houdt Bert Jonker een lezing. Hij is restaurator van onder andere kamerbehangsels en reconstrueerde in 2020 aan de hand van het familieportret een deel van de landschapsschilderingen in de eetkamer van het Eysingahuis. Tijdens de lezing vertelt hij u alles over deze bijzondere reconstructie. Lees verder voor aanmelding. 

In het Eysingahuis is het prachtige portret van Schelte Van Eysinga teruggekeerd. In de tuinkamer hangt een giclee, in bruikleen gegeven door de Stichting Staten en Stinzen De giclee is gemaakt door de firma Art Revisited en bijna niet van echt te onderscheiden. 

Lees verder
Foto stichting Op Toutenburg

Vijversburg: naast Herman van Veen een reeks activiteiten

In het glazen paviljoen stelt  Herman van Veen (dé) 'Transparanten' tentoon. Op zondag van 11 tot 17 van nabij te bekijken, op de overige dagen door de transparante ruiten van het glazen paviljoen. Daarnaast: Hulde aan de horizon, laatste workshop Ypertje, Boekenbosfeest en paddestoelen-excursie. 

 

Lees verder
Foto Ottema-Kingma Stichting

Dekema State: herfstvakantiespeurtocht i.p.v. Kastanjemiddag

Gedurende de maand oktober is de state nog te bezoeken in het weekend: Zaterdag en zondag tussen 13.15 – 17.00 uur. Reserveren kan tot 16 uur. Géén kastanjemiddag, wél een herfstspeurtocht op Dekema State.

Zeer bijzonder is het damast dat Dekemastate dezer dagen verwierf: in geweldige conditie na 360 jaar. Zie afbeelding en lees verder voor een deel van het persbericht. 

Nieuwe vrijwilligers zijn welkom, zowel in de tuin als voor de state, zowel voor het ontvangen en rondleiden van gasten als voor hulp bij klussen.

Zondag 17 oktober Cherchez la femme!. Yme Kuiper vertelt over vrouwenlevens op Dekema State te Jelsum, 1500-1800. Lezing op het HCL (Historisch Centrum Leeuwarden) (14.00 uur)

Lees verder

Word ook donateur

De stichting is afhankelijk van incidentele subsidies en giften. U kunt donateur worden (à min. € 15,00 p.j.) door u aan te melden voor de nieuwsbrief en daarbij te kiezen voor ‘ik word ook donateur’.

Aanmelden


Over onze stichting

De stichting Staten en Stinzen wil bekendheid geven aan de staten en de stins, maar ook aan hun opvolgers in latere eeuwen, de buitenplaatsen met het omringende groen. Deze website zal onder meer duidelijk maken dat deze gebouwen heden ten dage zeer diverse doelen dienen. Voor zover ze een publieke functie hebben, zal hier aandacht worden geschonken aan openingstijden en speciale gebeurtenissen.

Lees meer