Deze foto is afkomstig van de website van Epemastate.
Foto: overgenomen van de website van Epemastate

Trouwlocaties Toegankelijk voor publiek

Dit lijstje publiceren wij onder voorbehoud. De desbetreffende websites vertellen u zonder twijfel wat de state precies voor uw bruiloft kan betekenen.

Crackstate (Heerenveen, is het stadhuis)

Dekemastate (Jelsum)

Epemastate (Ysbrechtum) (met bruidssuite bovenin het poortgebouw)

Fogelsanghstate (Veenklooster bij Buitenpost)

Oranjerie van Oranjestein (Oranjewoud)

Schierstins (Feanwâlden)

Stadhouderlijk Hof (Leeuwarden)

Staniastate (Oentsjerk)