Foto: Peter Nieuwenhuijsen

Rijsbergen Niet toegankelijk voor publiek

18e-eeuws landhuis van de eigenaar van het eiland

Dit landhuis dateert uit omstreeks 1757 en werd gebouwd als woonhuis van de eigenaars van Schiermonnikoog, de familie Stachouwer, of Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, heren van Rijsbergen. De familie had het eiland gekocht in 1640, maar zag het toenmalige dorp en hun kasteeltje, westelijk op het eiland gelegen, geleidelijk in zee verdwijnen. Vandaar een nieuw verblijf, dat Rijsbergen werd gedoopt, naar hun bezit in het Gooi.

Ook latere eigenaren van het eiland woonden op de 'borch', zoals Rijsbergen bekend stond. Na de Stachouwers was dat de daadkrachtige John Eric Banck, die veel heeft betekend voor Schiermonnikoog. Na hem waren het de graven Von Bernstorff. Zij verloren het eiland door confiscatie in 1945, hetgeen graaf Bechtold Eugen zeer onjuist vond. (Na vele jaren is hij enigszins gecompenseerd door de Duitse overheid; hij is in 1987 begraven op Schiermonnikoog.) Jarenlang functioneerde het gebouw als jeugdherberg en nu als hotel Herberg Rijsbergen. (pn,op basis van hotelrijsbergen.nl/info/Historie.)

Op 9 februari 2018 werd bekend dat het gebouw per 1 januari 2019 overgaat in handen van de vier cisterciënzer monniken die op Schiermonnikoog al jaren naar een nieuwe woonplek op zoek zijn. De naam Rijsbergen zal verdwijnen, kondigde de abt dadelijk aan, en plaats maken voor Klooster Schiermonnikoog.

Rijsbergen wordt bewoond door vier monniken. Op de website Klooster Schiermonnikoog melden zij: "Ons nieuwe klooster is tot onze beschikking gekomen op 15 januari 2019. We hebben nu tijd nodig om ons nieuwe thuis beter te leren kennen, in te richten en er te wonen. De kapel zal gastvrij opengaan zodra dat kan. Vanaf 15 september 2019 hopen we gasten te kunnen gaan ontvangen in het gastenhuis en te beginnen met bezoekersontvangst."


Afbeeldingen