Foto: Peter Nieuwenhuijsen

Heringastate (Poptaslot) Open to the public

Originally a fifteenth-century castle which has been managed by custodians ever since 1712. 17th-century gatehouse. Surrounded by moat and with gardens. Open to visitors.

Eerst valt de laat-renaissance poort uit 1631 op. Boven de doorgang is het wapen van Henricus Popta aangebracht. Via de poort betreedt men het voorplein, dat door state en boerderij wordt ingesloten.

De state heeft twee torens met ui-vormige bekroning. Het linkerdeel is in de 16de eeuw, het rechter- in 1631 gebouwd. In het laatste werd de zaal ondergebracht. In dit vertrek bevindt zich een mooi versierde schouw. De eiken deur wordt door fraai gesneden beelden geflankeerd. De in 1906 gerestaureerde Heringastate herbergt veel interessante kamers met 17de-eeuwse meubels, waarin onder meer bedsteden te vinden zijn.

De naam van de state is ontleend aan het geslacht Heringa, dat de state vier generaties lang bezat. Na hen volgden de Eysinga's. Bij het huwelijk van Frans van Eysinga, in 1649, was de Friese stadhouder Willem Frederik aanwezig. De kinderen die uit dit huwelijk werden geboren, verkochten de state aan dr. Henricus Popta, advocaat bij het Hof van Friesland, die het gebouw als buitenverblijf gebruikte. Hij woonde in Leeuwarden.

Popta was een vermogend man en ongetrouwd. Bij testament bepaalde hij dat van zijn vermogen een gasthuis moest worden gesticht aan de noordzijde van Heringastate. Zijn nalatenschap is tot heden telkens door een viertal voogden beheerd. De state en de fraaie siertuin zijn op gezette tijden en op afspraak te bezichtigen.

In de tuin (aan de kant van de Hegedyk) staat een zeer omvangrijke, 19 meter hoge, witte paardenkastanje met een omtrek van 4.75 m. Deze is in 1840 geplant, het jaar waarin Roodbaard de tuin ontwierp. .

De naam van de state is ontleend aan het geslacht Heringa, dat de state vier generaties lang bezat. Na hen volgden de Eysinga's. Bij het huwelijk van Frans van Eysinga, in 1649, was de Friese stadhouder Willem Frederik aanwezig. De kinderen die uit dit huwelijk werden geboren, verkochten de state aan dr. Henricus Popta, advocaat bij het Hof van Friesland, die het gebouw als buitenverblijf gebruikte. Hij woonde in Leeuwarden.

Popta was een vermogend man en ongetrouwd. Bij testament bepaalde hij dat van zijn vermogen een gasthuis moest worden gesticht aan de noordzijde van Heringastate. Zijn nalatenschap is tot heden telkens door een viertal voogden beheerd. De state en de fraaie siertuin zijn op gezette tijden en op afspraak te bezichtigen.


Afbeeldingen


Video