Foto: Peter Nieuwenhuijsen

Jongemastate Open to the public

Gatehouse (1603) of former manor house whose contours are reflected by planting schemes (stinzen plants) in the parkland.

De familie Jongema bewoonde de state in 1400 en in de eeuwen hierna. Nadat een der Jongema's een juffrouw Van Eysinga had gehuwd, gebruikte men deze naam. Aan het eind van de 18e eeuw (1787) zien we nog altijd een Van Eysinga op Jongemastate, namelijk de grietman. Zijn naam en die van zijn vrouw sieren de gevelsteen in de poort.

In de tussentijd (1515) is de state eenmaal in brand gestoken en verwoest door de bende van de Zwarte Hoop. Daardoor weten wij niet hoe de oorspronkelijke state eruitgezien heeft. Een veel latere, 18e-eeuwse tekening toont een vrij bescheiden huis en op een foto uit 1900 lijkt het huis een 19e-eeuws uiterlijk te hebben gekregen. Het is afgebroken in 1912.

In 1603 werd het nog bestaande poortgebouw opgetrokken, wellicht als voortzetting van een oudere poort. Aan de achterkant zijn gibbengaten (duivengaten) te vinden.

Ook het park is nog aanwezig en het staat bekend om zijn stinzenflora (winterakoniet, lenteklokje, speenkruid, voorjaarshelmbloem, hol­wortel, bostulp, Italiaanse aronskelk en keizerskroon), die gekoesterd wordt door de eigenaar, It Fryske Gea. Het park is toegankelijk voor wandelaars. De omtrek van de voormalige state is aangegeven door corten-stalen platen.

"Wat een bedrijvigheid, wat een kabaal. De roeken en blauwe reigers kunnen er wat van. In het vroege voorjaar hebben ze hun nesten in dit Raerder Bosk en dat laten ze niet onopgemekt voorbijgaan. Jongemastate ligt als een enclave van bomen midden in een open weidegebied. Dat trekt broedvogels aan. Niet alleen de roek en de blauwe reiger, maar ook diverse andere soorten." (Tekst uit Ontdek de Friese natuur, gids van It Fryske Gea.)


Afbeeldingen