Foto: Peter Nieuwenhuijsen

Oenemastate Open to the public

In origin, a 16th-century mansion with Neo-Renaissance façade. Paintings on the ceiling (17th century) Now a hotel and grand café.

Al in 1586 stond hier een voornaam huis dat Moerborch werd genoemd. In 1632 vond een ruil plaats tussen eigenaar Gerrit van Sickinga en Jacques Oenema, eigenaar van Voormeer. De state had een L-vormige plattegrond met een traptoren in de binnenhoek. De hoge voorgevel was vier kruisramen breed en had een mooie versierde topgevel.

In 1663 bewoonden de grietman van Weststellingwerf Ernst Willem van Haren en zijn vrouw Catharina van Oenema de state. Zij lieten in de zaal een fraaie plafondschildering aanbrengen. De schilder Mattheus van Pellecum (Haarlem ca. 1630 - Amsterdam 1679) vervaardigde het mythologische tafereel waarin het spiegelmonogram van genoemd echtpaar met de letters H en O, tevens E en C zijn verwerkt.

In de 18de eeuw woonde er het adellijk geslacht Grovestins. In die periode werd de traptoren met uivormige bekroning afgebroken. Vanaf 1828 deed het pand dienst als grietenijhuis. In 1876 werd de linkervleugel van de oude state afgebroken. Op deze plaats verrees een nieuwe gevel die aangepast werd aan de bestaande rijk versierde 17de eeuwse gevel van de oude Oenemastate. De topgevel verdween en de nieuwe gevel kreeg een kroonlijst, terwijl de ramen een indeling in T-vorm kregen.

De state werd in 1968 gerestaureerd en als belastingkantoor ingericht. Toen zijn de ramen weer van een 18de eeuwse roedeverdeling voorzien. Sinds enkele jaren heeft Oenemastate een horecafunctie: Boutiquehotel en Grandcafé 't Gerecht.


Afbeeldingen