Osingastate Langweer, Foto André Buwalda
Foto: Peter Nieuwenhuijsen

Replica's Not open to the public

-

Het eerste voorbeeld (grote foto) is de Osingastate te Langweer (1939), die de vorm weerspiegelt van de voormalige 17e-eeuwse state en ook daadwerkelijk op de kelders van de oude state staat. Kleine foto 4 geeft de oorspronkelijke state weer (schilderij van Klaes Posthuma.)

In navolging van de Allingastate (zie onder) zijn later nog enkele gebouwen neergezet die duidelijk de vorm hebben van een state, zelfs van een statecomplex. Op foto (3) een voorbeeld uit Hallum.

Al een aantal jaren wordt de bouw voorbereid van een nieuwe Kingmastate op het terrein van de voormalige Kingmastate te Zweins. Hoewel het hoofdgebouw geïnspireerd is op een stins, wordt er geen replica nagestreefd. (Foto 5: het betreft hier een ontwerp.)

Aan de restauratie-aannemer Yde Schakel is de Allingastate in Allingawier te danken, nu naast woonhuis ook een geriefelijke Bêd en Brochje. Deze state dateert uit het laatste kwart van de 20e eeuw. (Kleine foto's 1 en 2) "Voorheen een stuk land met hierop naar verluidt de 14e eeuwse Feddamastins en bewoond door de gelijknamige edelman."

Te koop

Al enige jaren is de replica te Mirns te koop, Wieldyk 10. Foto 6. (Uit de omschrijving: Het landgoed van bijna zeventien hectare is omgetoverd tot een heus natuurparadijs. Kosten noch moeite zijn gespaard. De huidige eigenaar heeft maar liefst twintigduizend bomen geplant en het meer aangelegd op eigen grond. Uitgestrekte weiden, bloementuinen, een fruitboomgaard en vele bosschages complementeren het geheel. Vraagprijs 3,6 miljoen.)


Afbeeldingen