Ondersteuning

Subsidie en donateurschap

De stichting ontvangt op dit moment een tijdelijk 'werkbudget', maar geen permanente subsidie. Zij is dus afhankelijk van incidentele subsidies en giften. U kunt donateur worden (à min. € 15,00 p.j.) door onder Contact het contactformulier in te vullen en te versturen. Bij voorbaat dank voor deze moeite. U opgeven voor de Nieuwsbrief is vrijblijvend; u kunt dan kiezen of u ook donateur wilt zijn.

Het bankrekeningnummer van de stichting is NL 50 RABO 0108289761.

Belastingvoordeel voor donateurs

In verband hiermee kunnen wij niet nalaten te wijzen op het volgende. Door een regeling van de belastingdienst levert een gift aan een ANBI (zoals onze stichting) belastingvoordeel op: u kunt als particulier meer aftrekken dan u schenkt, namelijk 25% meer. (Voor bedrijven is het 50%.) De regeling staat bekend als 'multiplier-regeling'. Deze regeling is tijdelijk, maar vooralsnog -voorzover bekend - tot 2020. Het maximumbedrag waarvoor de regeling geldt, is € 5000,- (De regeling verandert natuurlijk niets aan het feit dat er voor de aftrek van giften een drempel is van 1%.) Zie ook: http://anbi.nl/culturele-anbi/