Fietsroute Noord-FrieslandLangs twee staten en een poort

Fietsroute langs twee staten en een poort, met andere bezienswaardigheden. Attentie: 67 km.

Fietsverhuur: Ferwert (Hoofdstraat 23), Dokkum (Woudweg 3)

De beschrijving maakt gebruik van fietsknooppunten. Behalve op speciale kaarten staan deze ook aangegeven op borden langs de route. De route kan ook elders worden begonnen. Hier wordt uitgegaan van Ferwert (Kijk eventueel voor fietsverhuur op www.siepjellema.nl/). Informatie over de staten en de poort is elders te vinden op deze website.

 1. Ferwert (eerst even via het Vrijhof naar de grote, mooie, gotische kerk (1500), Op Vrijhof 5 vindt u een bordje met informatie over de vroegere stins, waarvan restanten bewaard zijn gebleven.)

 2. Van knooppunt 34 naar knp 13, Hegebeintum (hoogste terp van Fryslân; 12e-eeuwse kerk, met veel jongere toren (1717, maar in oude stijl); bezoekerscentrum. 3km

 3. Richting knp. 16 bereikt u al snel Harstastate. Eromheen lopen (buiten de gracht). 0,1km

 4. Terug naar 13 en nu ri. knp 75. Dit ligt in Blije (gotische kerk, 1540). Dit kleine dorp heeft ooit zeker vier stinzen geteld. 2,6km

 5. Knp 14, 20, 19, 26, ri. 78. Vóór knp 78 bereikt u Waaxens, met de fraaie poort van de vroegere Sjuxmastate. Op het terrein van de state nu een 18e-eeuwse boerderij, met een tuin vol stinzenflora, uiteraard in het voorjaar. In de gotische kerk een herenbank (1650) met wapens van de families Van Harinxma thoe Slooten en Van Burmania. 8km

 6. Via 78. 79 naar 30 en dan 01: Dokkum. Het centrum van Dokkum verdient als een van de eerste beschermde stadsgezichten van Nederland veel aandacht. Bovendien: diverse horeca-voorzieningen. Tot de 140 monumenten van Dokkum behoren het stadhuis, de Waag, het admiraliteitshuis, de 16e-eeuwse gotische kerk en de neo-gotische Bonifatiuskerk, drie molens en de stadswallen met bolwerken. Bovendien veel particuliere huizen. 9km

 7. Van knp 01 naar 63, 66, 68. Nog voor 68 is Rinsmastate te vinden. Even verblijven in het omringende groen. Fraaie tuinkoepel. 7km

 8. Terug door Driezum en naar Wâlterswâld, knp 67. Hier begint de terugtocht. 1,8km

 9. Naar knp 65. Iets verder de prachtige romaanse kerk van Murmerwoude (1200, toren iets later), een van de drie dorpen waaruit Damwoude bestaat. 2km

 10. Naar knp 53 in Rinsumageest (zeer oude kerk -11e-eeuw!- met later bijgebouwde zijbeuk; verder maakt een oude crypte deze kerk bijzonder). Het belangrijke klooster Claarkamp gaf het dorp veel aanzien. Het bezat ooit ten minste vijf stinzen, waaruit onder meer het kasteel Tjaardastate voortkwam. Er is niets van over. Behalve de kerk en het rechthuis herinnert er nog maar weinig aan die bloeitijd. 4,1km

 11. Knp 24, 80, 23, 17, 77 (Ginnum, 12e-eeuwse kerk) 7,4km

 12. knp 16, 13, 34: terug in Ferwert. 5,3km

Totale afstand: 67,3km


 

Downloads

printbare versie

Afbeeldingen