Rondje TytsjerksteradielFietsen door T-diel, langs vijf staten, omringd door parken

We beginnen, verrassend genoeg, in Dantumadiel: Feanwâlden (Veenwouden), waar een station is (Arriva-lijn Leeuwarden - Groningen). Er zijn geen OV-fietsen. In Feanwâlden is de Schierstins te vinden. U kunt er natuurlijk voor kiezen deze vóór het fietsen te bezoeken, maar ook erna. Van dit laatste gaan we hier uit. Als de stins open is, is er normaal gesproken koffie en thee te krijgen. De stinzentuin van de Schierstins is wel de naamgever van de stinzenflora, omdat hier het Haarlems klokkenspel bloiet. Dit werd namelijk door de Feanwâldsters aangeduid als 'stinzeblomke' en die naam nam de bioloog Jacob Botke over in zijn boek over 'stinzenplanten' (1934).

Verder is in deze plaats fietsknooppunt 58 te vinden van het knooppuntnetwerk Fryslân. Steek hiervoor vanaf het station de drukke weg over en ga aan de overkant een stukje naar links en dan rechts de Nieuweweg in. Volg deze en ga met de bocht mee naar links (Achterweg). Bij de tweesprong aan het eind is het knooppunt.

We gaan nu eerst even een stukje fietsen. Naar 57, 55, 56. (ca. 5 km). Dan naar 42 en naar 38 (ca. 2 km). Tussen 38 en 37 ligt rechts De Klinze. Hiervoor moet u even van de route af. Rond de Klinze ligt een wandelpark.

Terug naar de route en naar knp. 37. Van hier naar 39, maar voordat u daar bent, ligt links de volgende state: Staniastate. (ca. 1 km) Ook hier een wandelpark en in het weekend een brasserie.

Van 39 naar 40, 47, 46 en 48. (ca. 5 km). Hier is Vijversburg te vinden. Zie voor dit grote terrein onze website.

De route gaat nu naar 58, 57, 64, 62 (ca. 7 km). Van 62 naar 54: Glinstrastate (0,9 km). Dan terug naar Feanwâlden.

Dat gaat langs de volgende knp: 81, 68, 58. (7,7 km). En nu dus naar de Schierstins, of, als u die al hebt gehad, naar het station. Voor de stins: volg de Achterweg (Efterwei), en blijf op de Achterweg, dus ga niet mee met de bocht naar rechts. Dan gaat het verder vanzelf.

Alles bij elkaar zo'n 29 km. De parken bieden in overvloed de mogelijkheid te voet nog veel meer te ontspannen.

Downloads

printbare versie

Afbeeldingen