Kaart: Martenastate

 

Martenastate Koarnjum: excursie 22 juni


Rondleidingen waarbij met name de cultuurhistorie van Landgoed Martenastate centraal staat, zijn er op:

  • zaterdag 22 juni van 10.00 - 11.30 uur
  • zaterdag 3 augustus van 10.00 uur - 11.30 uur.

Genoemde excursies starten vanuit de Túnmanswente. Belangstellenden wordt gevraagd zich vroegtijdig aan te melden via de website van It Fryske Gea, www.itfryskegea.nl/activiteiten.