De lindenlaan met het Haarlems klokkenspel op Martenastate Koarnjum

 

Martenastate Koarnjum: excursies


Excursieschema

  • Wandelexcursie over park- en cultuurhistorie: zaterdag 9 juli van 10.00 uur tot 11.30 uur, zaterdag 6 augustus van 10.00 uur tot 11.30 uur, zaterdag 8 oktober van 10.00 uur tot 11.30 uur en zaterdag 12 november van 10.30 uur tot 11.30 uur
  • Fotografie-excursie park- en cultuurhistorie: op zaterdag 5 november van 13.30 uur tot 15.30 uur.

Aanmelden noodzakelijk. Dit gaat via It Fryske Gea.Zie aldaar.


Martenazathe

Het werk aan de Martenazathe, de boerderij naast het huidige park, is opnieuw opgepakt. Het gaat om de restauratie van boerderij en koetshuis en de aanleg van een bloemenweide, met veel inheemse planten en een grote biodiversiteit.

Het boerenerf was bij de overdracht nog volledig bebouwd. Inmiddels zijn ligboxstal en andere bijgebouwen gesloopt en kan worden begonnen met de restauratie van de boerderij en het koetshuis. In de boerderijschuur uit 1864 komen twee huurwoningen tot stand. Het voorhuis dat in 1939 werd gebouwd, wordt ook gerenoveerd, waarbij huurwoningen ontstaan. Alle wooneenheden worden voorzien van combi brine/water-warmtepomp in combinatie met ingebouwde warmwater-boiler.
Het koetshuis zal na restauratie gebruikt worden voor bijeenkomsten, onder meer voor educatieve doeleinden. De bloemenweide wordt voorzien van meerdere wandelpaden, die aansluiten op het landschapspark. Met een ontwerp van een brug door beeldend kunstenaar Birthe Leemeijer wordt de verbinding tussen het nieuwe wandelgebied en het historische park verbijzonderd. Bij de entree aan weerszijden worden twee hommeies geplaatst, die traditioneel de toegang tot een erf markeerden. Deze worden ook ontworpen door Leemeijer en vormen met de brug een totaalkunstwerk.
Naast de bloemenweide met een grote mate van biodiversiteit, wordt het boerenerf voorzien van meerdere duurzame elementen, zoals een wadi voor de opslag van regenwater en passend parkmeubilair.